The Circle, 2016 yılında dijital yayın hayata adım attı.  Özgür ve bağımsız bir düşünce platformu olarak iki dilde, Türkçe ve İngilizce, varlığını sürdürüyor.

İngilizce The Circle, müslüman hayatına dair özgün düşünceler üretmeye devam ediyor, önemli gördüğü konuları tartışmaya açıyor, yılda 4 kez basılı olarak yayınlanıyor.

Türkçe The Circle, özgün içerik üreten kültür, sanat ve düşünce platformu.

The Circle için hayati önemde olan 3 değer var:

1- Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğü.

2– Birey, grup ve toplum haklarına saygı.

3- İnsani ve evrensel değerleri öncelemesi.

Okurlarımızdan bizleri bu değerler doğrultusunda izlemelerini, gereken yerlerde sorgulamalarını ziyadesiyle önemsiyoruz.

Saygılarla

The Circle Yazı Kurulu