Engin Sezen

Tek kitaplı’lar ürkütmüştür beni.

Sadece kendilerine değil, çevrelerine de dayatmacı bir tutum içindedirler. Hakikat’in tekellerinde olduğu zehabına iyiden iyiye inandırmışlardır kendilerini. Yaşadıkları zihni esaretin farkında bile olmayan bu kişiler, her geçen gün kırmızı çizgilerini kalınlaştırkça kalınlaştırırlar, dünyalarını daralttıkça daraltırlar… Hazindir, aslında.

Yanlarında iki laf edemezsiniz mesela… Sıkıcıdırlar. Yargılayıcıdırlar. Kısıtlayıcıdırlar. Mevlana pozunda bir Molla Kasım’dırlar. Zihni esneklikten behresiz olduklarından, siz de kendiniz olamazsınız yanlarında. Ham softa kaba yobazlıklarının ise takva olduğu vehmindedirler.

Şeyhlerini uçurur da uçururlar… Kendilerine güçlü bir payanda bulma derdindedirler. Hakikatte ise, anlattıkları, mahviyet kisvesiyle pazara çıkardıkları kendileridir. Şişkinlikleri bundandır. Tevazü üzerine hutbe irad etseler de, burunları yere düşse eğilip alma tenezzülünde bulunmazlar. Ha bre anlatmaya, nasihate, nizamat vermeye alışmışlardır; dinlemeye ise ne zamanları, ne tahammülleri vardır!

Kör hafız gibi ezberledikleri o tek kitapla her konunun uzmanı olmuşlardır; dinden felsefeye, sanattan sosyolojiye, psikolojiden edebiyata, mantıka, biyolojiye her türlü müşkülü sühuletle çözüverdikleri zehabındadırlar. Buna inanan bir kaç safdil de, bila kayd u şart dinlemektedir bunları…

Kapalıdırlar… Öteki’nden korkarlar. Farklı bir ses duymak istemezler. Farklı olanı dinlemeye, anlamaya ne hacet! Ezber ettikleri şeyler, onların zihin dünyasını açacağına, zenginleştireceğine, ne yazık ki çölleştirmiştir. Sabahtan akşama tolerans dersi yapsalar da hoşgörüsüzdürler…Her fırsatt bahsettikleri birlik ve beraberlik, kendilerinin anladıkları türden bir tesanüt ve teavündür. Farklı düşünceye hakk-ı hayat tanımazlar. Pederşahi ve hiyerarşik düşünme kalıplarının bir adım dışına çıkıp da zihinlerini biraz havalandırmayı düşünmezler. Sarıldıkça sarılırlar tek kitaplarına, daralttıkça daraltırlar hayatlarını…

Siz siz olun, ellerinde bu sihirli değneklerle dolaşan, kerameti kendinden menkul guru’lara mesafeli durun.

Diüer yandan, hayatın renklerine kayıtsız kalmayın… Kendinizi darlığa mahkum etmeyin. Farklı kitaplarla hemhal olun, sizden farklı düşünen insanlarla konuşun, onları dinleyin….

Aradığınız, “comfort zone“nuzun dışında bir yerlerde de olabilir!

2 COMMENTS

  1. TEK KİTAB vardır, O da Kur’an-ı Mu’cizül Beyan’dır. Onun dişindakilere KİTAP denilmez, deniliyorsa, ALTERNATİF yapılmıştır, bu bile MÜŞRİK OLMAK için TEK BAŞINA yeter sebebdir.

Comments are closed.