Hasan Yılmaz, The Circle

“Baby boomers” diye bir kavram sıklıkla karşımıza çıkıyor. Peki nedir bu

kavramın anlamı?

Baby boomers, 2. Dünya Savaşı’nın ardından doğan ve ülkesine göre 10 ila 20 yıl arasında doğanlara deniyor. Bu dönem, doğum oranının çok yüksek olması nedeniyle bu adla adlandırılıyor.

Kanada’da bu süre, 1945 ile 1965 yılları arası olarak kabul ediliyor.

1961’de doğum oranı azalmaya başlamış, 1964 ve 1965 yıllarında yüzde 8 gibi büyük bir düşüş yaşandığından, 1965, baby boom döneminin sona ermesi olarak kabul edilmiş. 20 yıllık dönemde yaklaşık 9 milyon bebek dünyaya gelmiş. Yıllık ortalaması 400 binden fazla. Nüfusu iki kattan fazla artan ve bugün 37 milyon olan Kanada’da her yıl artık bu kadar bebek doğmuyor desek rakamın büyüklüğü daha iyi anlaşılır. Her bir kadına 3.7 bebek düşüyormuş. Bugün ise bu oran 2’nin altında. 2011 nüfus sayımına göre baby boomers olarak adlandırılan kuşağın toplam nüfus içindeki oranı yüzde 30’larda.

Baby boomers olarak adlandırılan kuşak yaşlanmaya başladı. En genci 55 yaşına, yaşlısı ise 75’lere yaklaştı.

Nüfusun önemli bir kısmını temsil eden bu kuşağın davranışları, yaşam biçimleri, alışkanlıkları Kanada’nın politikalarını belirledi ve hâlen de belirlemeye devam ediyor. 2001’de emeklilerin nüfusa oranı yüzde 11 iken, bu kuşağın emekli olmasıyla 2030 yılında bu rakam yüzde 23’e çıkacak. Bu kuşak emekliye ayrıldığından Kanada’nın iş gücü zayıflıyor, yaşlandığından sağlık giderleri artıyor, ve gayet tabii nüfusu da azalıyor ülkenin…

Kanada İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, baby boomers denen kuşağın annelerinin çoğunluğu iki dünya savaşı arasında, 1919-1940 yılları arasında doğan kadınlardan oluşuyor.

2011 verilerine göre, 3.1 milyon kişi, yani her 10 Kanadalıdan birisi bu kuşağın ebeveyni olarak kayıtlarda yer alıyor.

1972 ila 1992 yılları arasında doğan kişilerin yüzde 60’ının annesi ise baby boomers denen kuşaktan.

2011 verilerine göre yaklaşık 9 milyon kişi, nüfusun yüzde 27’si bu kuşağın çocukları ve genelde ‘echo of the baby boom’ ya da “Y” kuşağı olarak anılıyor.

Kanada’ İstatistik Kurumuna göre Kanada’da jenerasyonlar:

Parents of Baby Boomers (1919-1940

World War II (1941-1945)

Baby Boomers (1945-1965)

Children of Baby Boomers (1972-1992)

Baby Busters ya da Generation X (1966-1971)

New Generation Z veya Internet Generation (1993-2011)


Yazarın Önceki Yazıları

İçki Yasağı (Prohobition)

Kanada’nın İlk Türkleri