Gültekin Bibar, The Circle

Hocaefendi’ye ve eserlerine dair başlattığım yazılar serisine “ bildiğimiz şeyleri yazıyorsun, yeni bir şeyler yaz” diye bir iki eleştiri geldi. Bu eleştiriler bir yönüyle haklı olsa da gözden kaçırılmaması gereken şöyle bir husus var, yeni yetişen nesil özellikle yaşı 15 ile 25 arasında bulunanlar Hocaefendi’nin şahsına, eserlerine, hayatına ve mefkûresine bu kadarcık bile vakıf değil. Sözü uzatmadan bu haftaki konuya gireyim.

Hocaefendi Kur’an-ı Kerim’i 4 yaşında hatmetmiş. Osmanlıca okumayı ne zaman öğrendiğini ise hatırlamıyor, şu halde Osmanlıca okumayı daha da erken öğrenmiş diyebiliriz. Hafızlık çalışırken bir günde 7-8 sayfa ezberlemek hususunda hiç zorlanmadığını bizzat kendisinden dinlemiştim.

Daha çocukken Cuma namazında merhum babası Ramiz Hocaefendi’den dinlediği vaazı eve geldiğinde kelimesi kelimesine validesine anlatması da hafızasının kuvvetine şehadet eden bir başka hadise. Bir Cuma vaazı nereden baksanız en az 20 dakika sürer. Okuduğunu ezberlemek kolaydır ama dinlediğini bir kerede hafızaya işlemek oldukça zordur.

Hocaefendi köyde doğmuş büyümüş, 11-12 yaşlarında Erzurum’a gelmiş. Erzurum’da medreseye devam ederken tekyeyi de ihmal etmemiş. Dahası, okumayı ve kültürel etkinliklere katılmayı da bırakmamış. O erken dönemde eline geçen bütün eserleri okumuş. O döneme ait anlattığı tatlı hatıralardan biri hala aklımdadır; Hocaefendi Marx’ın “Das Kapital” adlı eserini veya o esere dair bir tercümeyi okurken bir arkadaşı görür ve şu ikazı yapar: “Kardeş bunu okuyacağına git geceleyin 50 rekât namaz kıl!”. Hocaefendi arkadaşına o anda bir şey dememiş ancak, vakayı daha sonradan anlatırken “ ben zaten her gece 100 rekât kılıyordum” ifadesiyle nakletmişti.

Zaman zaman değişik hatıralarını yâd ederken bahsetse de Erzurum’da Batı felsefesi veya pozitif ilim dalları ile alakalı neler okuduğunu tam olarak bilemiyoruz. Küçük Dünyam’dan öğrendiğimiz kadarıyla Hocaefendi’yi Batı klasikleriyle ilk tanıştıran kişi, İskenderun’daki komutanı. Komutanı kendi kütüphanesinden hem Batı klasiklerini hem de Şark edebiyatının kadim eserlerini Hocaefendi’ye tanıtıp o dönemde okumasına vesile olmuş.

Edirne’de iken de Hocaefendi sürekli okumuş, cami penceresinde saatlerce okuduğunu, çoğu zaman kitap elindeyken uyuyakaldığını biliyoruz. Gerek fen bilimleri gerekse sosyal bilimler ile alakalı sayısız kitabı eline geçer geçmez okuduğunu da…

İzmir’e ilk geldiği yıllarda yaptığı okumaların şahitleri ise o dönemde tahta kulübeye gelip gidenler. Tahta kulübeden ayrılınca Bozyaka yurdu inşa edilinceye kadar İzmir’de ışık evlerde kalmış Hocaefendi. O dönemin şahitleri de odasına ne zaman girseler onu elinde bir kitapla gördüklerini anlatıyorlar. Özellikle Bilim ve Teknik dergisi, Sızıntı dergisi gibi bilimsel yayınları sürekli takip ediyordu. Gerek vaaz ve sohbetlerinde gerekse değişik vesilelerle gerek Türkiye gerek dünya medyasına verdiği ropörtajlarda bu birikim açık bir şekilde görünüyor.

Vurgulanması gereken önemli bir husus da şu, Hocaefendi çocukluğundan beri gerek sosyal bilimler, gerek fen bilimleri gerekse dini ilimlere dair eline geçen her şeyi okumuş ama okuduğu hiçbir şeyi sorgulamadan okumamış. En büyük filozofların yaptığı temellendirmeleri bile sorgulamış. Hatta bazılarını okurken kenarlarına eleştiri notlarını ilave etmiş.

Mesela Kant ve Scheler’de İnsan Problemi (Takiyettin Mengüşoğlu) kitabını satır satır ama eleştirerek okuduğunu, yani bazen doğrulayarak bazen yanlışlayarak notlara döktüğünü söylemişti.

Şimdi size Hocaefendi’nin kendi eserlerinde bir şekilde atıfta bulunduğu yabancı bilim/edebiyat adamlarının listesini vermek istiyorum. Hocaefendi bu atıfları bazen eleştiri suretinde bazense alıntı şeklinde yapmış. Paylaşacağım tablonun tam olarak bahsettiğim muhtevayı yansıttığını söyleyemem. Amatörce yapılmış bir çalışmanın sonucunda ortaya çıktı. (tabloyu hazırlayan ben değilim) Daha derin, dikkatli ve akademik olarak yapılacak çalışmalar elbette çok daha kapsamlı ve faydalı olacaktır. Ancak bu kadarı bile Hocaefendi’nin engin fikir dünyasının çeşitliliği hakkında bize önemli ipuçları vermeye yetecektir.

Hocaefendinin Kitaplarında Düşünürlere Yaptığı Atıflar

Yabancılar:

1

Albert Camus

10

2

Alexis Carrel

6

3

Alfred Russel Wallace

1

4

Anaxagoras

7

5

Anaximandros

3

6

Andre Gide

2

7

Archimedes

1

8

Aristo

25

9

Auguste Comte

5

10

Bacon

7

11

Batlamyus

4

12

Bergson

25

13

Berkeley

6

14

Bernard Shaw

8

15

Boutroux

2

16

Buda

22

17

Campanella

4

18

Carl Foht

1

19

Carnot

2

20

Ch. Maurrus

1

21

Charles Eugenie Guye

1

22

Charles Lalo

1

23

Charles Miller

5

24

Claude Bernard

2

25

Çiçero

3

26

Dante

8

27

Darwin

25

28

David Hume

2

29

Demokritos

2

30

Denis Papin

1

31

Descartes (Dekart)

30

32

Don Juan

2

33

Dr. Paul Sollier

2

34

Durkheim

10

35

Eddington

9

36

Edison

7

37

Edwin Hubble

2

38

Eflatun

26

39

Einstein

36

40

Empedokle (Ampedocles)

1

41

Engels

14

42

Epiktetos

7

43

Epikür

4

44

Ernest Renan

6

45

Feurbach

1

46

Filon (Philon)

5

47

Flutin (Plotin)

2

48

Forsed

1

49

Freud

10

50

G. Demombyne

1

51

Galen (Calinus)

2

52

Galile

6

53

Galile

3

54

Gandi

6

55

Garaudy

5

56

Gherardo da Gremona

1

57

Gibb

8

58

Goethe

16

59

Goldziher

6

60

Gustave Le Bon

2

61

Hegel

16

62

Heildelberg

1

63

Herbert Marcuse

3

64

Hermes

4

65

Herodot

3

66

Hobbes

4

67

Homeros

3

68

Huntington

12

69

J. Clerk Maxwell

5

70

J. Stuart Mill

2

71

J.J. Rousseau

13

72

James Jean

21

73

Josef Bertrand

1

74

Kant

35

75

Karl Marks

31

76

Karl Marks

31

77

Karlayl (Carlyle)

5

78

Kopernik

4

79

L.E. Obbald

3

80

Lablas (Lablace)

2

81

Lamark

2

82

Leibniz

3

83

Lemaitre

3

84

Leonardo da Vinci

3

85

Lorentz

1

86

Lorenz

2

87

Luis Büchner

1

88

Malebranche

1

89

Malthus

4

90

Mark Orel

2

91

Martin Luther

2

92

Maurice Bucaille

5

93

Max Müller

6

94

Max Planck

4

95

Michelson

3

96

Milton

3

97

Moleschott

1

98

Moliere

1

99

Musset

2

100

Newton

20

101

Nietzsche

8

102

Oparin

3

103

Ovide

2

104

Parmenides

1

105

Pascal

17

106

Pastör

9

107

Paul Sollier

1

108

Phaidon

1

109

Picasso

5

110

Pisagor (Pythagore)

6

111

Proudhon

1

112

Raymond Charles

1

113

Raymond Popper

1

114

Renan

6

115

Ruskin

1

116

Saint Augustine

2

117

Saint Simon

1

118

Sartre

11

119

Shakespeare

11

120

Sokrat (Sokrates)

15

121

Solon

1

122

Spencer

1

123

Spinoza

8

124

St. August

4

125

Stanley Lane-Poole

1

126

Stirner

2

127

Sully Prudhomme

1

128

Tales (Thales)

4

129

Thomas Moore

2

130

Thomas Reid

1

131

Toffler

2

132

Tolstoy

11

133

Tutil (Tuttile)

1

134

Tylor

1

135

Vedanza

1

136

Will

2

137

William Muir

1

138

William Paley

1

139

Zenon

5

Aşağıdaki tablo da vaaz ve sohbetlerde atıfta bulunduğu yabancı düşünürlerin listesi. Bu liste de yukarıdaki gibi amatörce hazırlanmış. 1980 öncesi vaazlarda yapılan yoğun atıfları düşününce henüz kırk yaşına gelmeden Hocaefendi’nin nasıl bir birikime sahip olduğunu daha iyi anlayabiliriz. O vaazlarda bu düşünürlerden alıp kullandığı veya tenkit ettiği meseleler çok fazla yer tutmaktadır ve bu, müstakillen üzerinde akademik olarak çalışmaya değer bir konudur.

Özellikle İslami bir bakışla süzgeçten geçirip kullandığı, hatta bir kısmını İslami kaynaklarla temellendirdiği düşüncelerin/fikirlerin/verilerin Batı’da yaşayan Müslümanlarca özellikle de hizmet insanlarınca bilinmesinin gerek sosyal gerekse bilimsel alanlarda onlara çok geniş bir perspektif kazandıracağına inanıyorum.

Hocaefendinin Vaaz ve Sohbetlerinde Düşünürlere Yaptığı Atıflar

Yabancılar:

1

Albert Russel

3

2

Alex Karel

5

3

Aristo

20

4

Arşimet

3

5

Auguste Comte

2

6

Bacon

2

7

Batlamyus

2

8

Bergson

15

9

Bernard Russel

2

10

Bernard Shaw

3

11

Bismarck

2

12

Campenalla

2

13

Camus

5

14

Camus

5

15

Danial

2

16

Dante

5

17

Darwin

104

18

Demoklit

5

19

Demoklitos

1

20

Descartes

10

21

Dostoyevski

2

22

Durkheim

4

23

Edington

3

24

Edison

20

25

Eflatun

40

26

Einstein

37

27

Engels

11

28

Epiktetos

4

29

Epikür

8

30

Epukür

8

31

Fedon

3

32

Frankuş

1

33

Freud

11

34

Galile

15

35

Geothe

5

36

Gibb

10

37

Hegel

22

38

Henry Ling

2

39

Heraklit

14

40

Heredot

2

41

Heybil

8

42

Homeros

1

43

Huntington

3

44

Jan Jack Russo (J.J. Rousseu)

4

45

Kant

25

46

Karl Marks

83

47

Konfüçyüs

9

48

Kopernik

7

49

Kristof Colomb

2

50

Lamark

12

51

Leibniz

3

52

Lenin

18

53

Malthus

4

54

Marküs

2

55

Martin Luther

2

56

Maxwel

2

57

Morison

2

58

Müller

5

59

Newton

6

60

Niezstche

2

61

Oparin

3

62

Öklid

3

63

Pascal

13

64

Pastör

6

65

Picasso

2

66

Pisagor

5

67

Renan

5

68

Sarter

10

69

Schiller

1

70

Sheakspear

3

71

Shophenaur

2

72

Sir James Jean

40

73

Sokrates

25

74

Solon

1

75

Spinoza

3

76

Thomas Moore

2

77

Thomas More

2

78

Tolstoy

5

79

Victor Hugo

4

80

Voltaire

2

81

Zenon

2

82

Brahman

9

Toplam:

768

Yazının girişinde de temas ettiğim gibi, Hocaefendi’yi hakkıyla anlayabilmek için sadece İslami ilimleri değil, hiç değilse atıfta bulunduğu kişilerin fikirlerini ansiklopedik düzlemde dahi olsa bilmek gerektir diye düşünüyorum. Hepinize iyi okumalar dilerim.


Yazarın Önceki Yazıları

 

Hocaefendi’nin Eserlerini Tanıyor muyuz?

Pırlanta Eserlere İlk Bakış

Buğulu Penceremden Bana Yansıyan Kadarıyla

10 COMMENTS

 1. Kısa, öz ama oldukça yararlı bir çalışma olmuş. Matematiğin diliyle anlatınca her şey daha anlaşılır oluyor. Benzeri çalışmanın edebiyat ve şiirle ilgili yapılmasını da bekliyoruz. Hatta bu bağlamda İslami literatürle ilgili referansların tespitine ilişkin rakamların dilini ortaya koyan çalışmalar da yapılabilir. Hepsini bir anda yapmak mümkün olmasa da, hiç olmazsa örnek kabilinden hadis, tefsir yahut fıkıh gibi alanlardan birisi bile yapılsa -yeni çalışmalara da ışık tutacağı için- faydadan hali olmayacaktır.

 2. Faydali bir yazi olmus. Edebiyat siir musik ve resim gibi sanatsal yonlerinin de yazilmasi gerekli. Umariz devam yazisi olur.

 3. 4 yazıdaki en derli toplusu olmuş. Daha kapsamlı bakılmaya çalışılmış. Teşekkürler. Ek olarak;

  Hocaefendi ve Yabancı Düşünürler başlığı ise daha çok yönlü olabilirdi.
  (Turk tipi olmuş)

  Hocaefendi’nin Düşünce Dünyasına Katkıda Bulunan Batılı Fikir Adamları gibi bir başlık tercih edilebilir. Detaylara dikkat edilirse daha kapsayıcı metinler ortaya çıkacaktır.

 4. Haydi herkes kendine itiraf etsin, fikirlerini ve kuramlarını geçtim, sadece ismini ilk kez duyduğumuz kaç batılı düşünür geçti yukarıda? Acaba siyasal islamcılar bu durumun farkında mı? Büyük oyunu gördüler mi yoksa böyle kafadaki konforu kaçırmaya gerek yok mu?

  Allah ebeden razı olsun tanıtan ve tanımaya vesile olan herkesten.

 5. Bildiğimiz bilmediğimiz şeyleri yazıyorsunuz. Lütfen yine ve devamla bildiklerimizi tekrar yazınız ve bilmediklerimizi de yazmaya devam ediniz. Yanına gidemiyoruz, hiç olmazsa buradan okuyalım.

 6. Şahsen bu makalelerinizle, Hocaefendi’yi daha iyi tanıyor ve eserlerini farklı bakış açılarıyla tekrar tekrar okumamız gerektiğini anlıyorum. Çok teşekkür ediyor ve devamını bekliyorum.

 7. Şu yazıyı İngilizce yazmaya cesaret edemezsiniz. Çünkü size gülerler! Hele sondaki tablolar trajikomik. Tam H. Baş güzellemesi kıvamında olmuş.

Comments are closed.